Ek het gesien hoe my oorlede oupa in 'n droom vir my 'n deel van die huis gee, die helfte vir my en die helfte vir my oom. Wat beteken dit?